فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. معوقات بانکی (بررسی ماده 91 آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات...اطلاعات کامل گزارش

معوقات بانکی (بررسی ماده 91 آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری)

توضیحات


خلاصه :
مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می تواند سلامت هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه کند، بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن، تنگنای اعتباری بانک ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متأسفانه در سال های اخیر مطالبات غیرجاری، رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور، آیین نامه «وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری قرار داد و در تاریخ 10/06/1394 در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند.
برچسب ها
فارسی : پول و اعتبار، مشکوک الوصول، معسر

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 112
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/19 سال : 1397