فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. نکاتی پیرامون طرح یک فوریتی الحاق جزء(ز) به بند...اطلاعات کامل گزارش

نکاتی پیرامون طرح یک فوریتی الحاق جزء(ز) به بند (5)ماده(6)قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

توضیحات


گروه
گروه اقتصاد اسلامی
خلاصه :
در بند 5 ماده 6 قانون مذکور چنین آمده است:
۵ - شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظف اند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور موظف اند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

برچسب ها
فارسی : بودجه، اوراق بهادار، خزانه

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 224
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/09/06 سال : 1397