فارسی English االعربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. نکاتی پیرامون لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان...اطلاعات کامل گزارش

نکاتی پیرامون لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

توضیحات


گروه
گروه اقتصاد اسلامی
خلاصه :
لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ -
3/61/6931 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفته است . در این لایحه
ذکر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، پس از انقضای معافیت بیست ساله –
از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و پس از انقضای معافیت یادشده، در
سال اول معادل بیست درصد نرخهای مالیاتی سرزمین اصلی و در سالهای بعد با افزایش سالانه بیست درصد به نحوی که در سال پنجم به بعد به نرخ
مقرر در سرزمین اصلی مشمول مالیات خواهند بود.
این لایحه بعد از اعلام وصول در دستور کار کارگروه اقتصادی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت های
اساتید حوزوی و دانشگاهی و تجربیات سازمانهای اجرایی مرتبط اقدام به برگزاری جلسات نوده است و ماحصل این جلسات نکاتی است که در ادامه ذکر
می گردد:
برچسب ها
فارسی : حسابرسی، مناطق آزاد، مالیات

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 310
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/09/11 سال : 1397