فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. ابلاغ، انتشار و اجرای قوانیناطلاعات کامل گزارش

ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین

توضیحات


خلاصه :
نوشتار حاضر پیرامون طرح «ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین» است که اخیراً به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. از آنجا که موضوع حاضر دارای ادبیات کافی در قوانین ایران نیست در این نوشتار کوشیده شده با ارجاع به حقوق تطبیقی، اطلاعات مناسب در این خصوص ارائه شود. این گزارش از چند محور تشکیل شده است. در مقدمه به فراز و فرود قوانین ناظر بر «امضای قوانین» یا «توشیح قوانین» از زمان تأسیس مجلس شورای ملی تا امروز پرداخته شده و روشن شده معنای امضای قانون این است که عالی ترین مقام کشور اعلان کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است. در محور دوم که خلاصه ای از برخی کتاب ها و مقالات آمده است موضوعاتی چون توشیح ملوکانه در قوانین اساسی انگلیس، پروسه های انتشار قوانین و سازوکاری که قانون را به اطلاع مردم می رساند و اثرات حقوقی آن بر امور و بحث امکان خودداری از امضا توسط رئیس جمهور ارائه شده است. در محور سوم ذیل مطالعات تطبیقی کوشیده شده قوانین و روند های ناظر بر امضا و ابلاغ و خصوصاً گسترۀ اختیارات رئیس جمهور در ابلاغ یا عدم ابلاغ در حقوق اساسی ایران و دیگر کشورها مقایسه گردد و در محور چهارم، گزارشی از نشستی ارائه می شود که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بدین منظور برگزار شد و جوانب حقوقی و سیاسی موضوع این نوشتار بررسی گردید.
برچسب ها
فارسی : حاکمیت قانون، توشیح ملوکانه

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 702
تاریخ
تاریخ انتشار : 1398/02/29 سال : 1398