فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی کلیاتی از بیانیه گام دوم انقلاباطلاعات کامل گزارش

بررسی کلیاتی از بیانیه گام دوم انقلاب

توضیحات


خلاصه :
با توجه به حضور فعال مرکز تحقیقات اسلامی در کمیته "بررسی کلیاتی از بیانیه گام دوم انقلاب"، که با حضور دستگاه های مختلف در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار می شد، گزارشی در این زمینه تهیه و بخش گزارش های فقهی تقنینی سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت.
برچسب ها
فارسی : بیانیه، گام دوم

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 875
تاریخ
تاریخ انتشار : 1398/11/29 سال : 1398