فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. گزارش علمی عیوب فسخ نکاح (بررسی طرح اصلاح مواد 1121 تا 1128...اطلاعات کامل گزارش

گزارش علمی عیوب فسخ نکاح (بررسی طرح اصلاح مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی)

توضیحات


خلاصه :
در چکیده این گزارش آمده است: مواد پیشنهادی در این طرح نه تنها مخالف فتوای مشهور فقها می باشد بلکه موافق فتوای هیچ فقیه شناخته شده ای نیز نیست. از این رو برای مردم که مقلد فقهای معاصر هستند مشکل آفرین خواهد شد و با مخالفت شورای نگهبان نیز مواجه می شود .
اشکالات فراوان فقهی در مقدمه طرح گویای این است که نویسنده مقدمه با فقه ناآشنا بوده است.
برای اصلاح مواد قانون مدنی می توان از ظرفیت برخی فتاوای فقیهان و مراجع معاصر استفاده کرد، مانند از بین رفتن حق فسخ در مورد عیوبی که قبل از فسخ درمان شوند، یا درمان آنها آسان باشد، قرار دادن بیماری هایی همچون جذام، برص، زمین گیری و نابینایی به عنوان بیماری های مشترک میان زن و مرد، حصر عیوب زن به موارد منصوص و توسعه عیوب مرد به هر عیبی که نوعاً موجب ضرر قابل توجه برای زن است، الحاق عیوبی در زن که نسبت به عیوب موجود در قانون اولویت دارد و بیش از عیوب منصوص به مرد ضرر می رساند و ثبوت حق فسخ در عیوب و امراض خطرناکی که سلامت از آنها شرط بنایی هنگام عقد است.
برای رسیدن به اهداف مورد نظر در طرح می توان از راهکارهای دیگر فقهی غیر از عیوب فسخ نکاح استفاده کرد، مانند شرط سلامت از بیماری و عیب ضمن عقد، وکالت در طلاق در موارد وجود و عروض بیماری و عیب، طلاق قضائی موضوع ماده 1130، شناسایی و آگاهی دادن به زوجین قبل از ازدواج از عیوب و بیماری های یکدیگر موضوع ماده 23 قانون حمایت خانواده.

برچسب ها
فارسی : فسخ نکاح

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 890
تاریخ
تاریخ انتشار : 1399/04/16 سال : 1399