فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. تحلیل و آسیب شناسی تقنین در حوزه اقتصادِ فرهنگاطلاعات کامل گزارش

تحلیل و آسیب شناسی تقنین در حوزه اقتصادِ فرهنگ

توضیحات


خلاصه :
تحلیل قانونگذاری در حوزۀ اقتصاد فرهنگ، ما را با خلل و همچنین نواقص یا اشتباهات احتمالی قوانین در این حوزه آگاه و مقدمات تأسیس قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود را فراهم می آورد.
اقتصاد فرهنگ شاخه ای کاربردی از علم اقتصاد است که حیطۀ موضوعی آن را می توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و درنهایت ارائه خط مشی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت های فرهنگی دانست.
ضرورت طرح موضوع اقتصاد در بخش فرهنگ، بیش از هر چیز به اهداف علم اقتصاد برمی گردد. فرض مهم این است که ما با منابع محدود و نیازهای نامحدود مواجه هستیم؛ بنابراین باید منابع به نحوی تخصیص یابد که اولاً بجا و مناسب باشد، ثانیاً نتایج بیشتری حاصل آید. به عبارت دیگر از کمترین منابع، بیشترین محصول به دست آید و بیشترین نیازها نیز برطرف شود.
اصولاً یکی از موضوعاتی که همیشه در پی مبحث اقتصاد فرهنگ مطرح شده، موضوع صنایع فرهنگی و خلاق است. اساس و جوهر «صنایع فرهنگی» این است که واسطه ها هستۀ محتوای فرهنگی را به صورت انبوه تولید و در میان طیف وسیعی از مخاطبان و اغلب در سطح جهانی توزیع می کنند.
امروزه صنایع فرهنگی تأثیر بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای صنعتی دارند. در این کشورها صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری افراد، به مراتب مهم تر از صادرات کالاهای صنعتی متعارف است.
پژوهش حاضر، این پژوهش دارای رویکردی استقرایی و ماهیتی کیفی بوده و صبغه یا محیط آن کتابخانه ای می باشد. داده های آن اسناد و مدارکی هستند که از سامانۀ جامع جستجوی قوانین و مقررات دولت به نشانی http://dotic.ir مورد جستجو قرار گرفته است.
شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون می باشد. یکی از روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون یا همان تحلیل تم است. تحلیل مضمون شامل جستجو در جهت یافتن مضمونی است که در سراسر داده های ما تکرار شده است. این روش، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند.
در پایان پژوهش های فراوان صورت گرفته در این زمینه، «بانک اطلاعات قوانین و مقررات اقتصاد فرهنگ» حاصل گردید. در این بانک بالغ بر 866 قانون یا مقرره در حوزۀ اقتصاد فرهنگ از سامانۀ جستجوی قوانین و مقررات دولت (dotic) استخراج گردید و 14 سرستون جهت تحلیل و بررسی عمیق آنها در نظر گرفته شد. با توجه به حجم قوانین و مقررات و همچنین سرستون های تعبیه شده، بانک مورد نظر حاوی اطلاعات فراوان و ذی قیمتی خواهد بود که از زوایای مختلف، مسئولان، پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه را با توجه به کیس مورد نظر، در تحلیل یاری خواهد نمود.


برچسب ها
فارسی : اقتصاد فرهنگ

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 1267
تاریخ
تاریخ انتشار : 1399/04/28 سال : 1399