فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. راهکارهای کاهش رجوع به سیستم قضاییاطلاعات کامل گزارش

راهکارهای کاهش رجوع به سیستم قضایی

توضیحات


خلاصه :
گزارش حاضر می کوشد مطالبی ارائه کند که می تواند در جهت تصویب قوانین ناظر بر قضازدایی مفید باشد. این گزارش در پنج محور تهیه شده است. در پیشینه بحث به روندهای قضایی و اجتماعی ای اشاره می شود که چه در ایران و چه در کشورهای غربی دلالت های صریحی بر قضازدایی دارند.
برچسب ها
فارسی : قضا

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 506
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/05/16 سال : 1397