فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. فتاوای فقهی در ملکیّت آب و بهره برداری از آناطلاعات کامل گزارش

فتاوای فقهی در ملکیّت آب و بهره برداری از آن

توضیحات


خلاصه :
دو سوم سطح زمین پوشیده از آب است. آب های زیرزمینی نیز بخش عمده ای از آب های کره زمین را تشکیل می دهد. مالکیت این آب ها و نیز نحوه بهره برداری از آن ها از گذشته تا کنون از مباحث پردامنه فقهی بوده است. دیرینه این مباحث را در روایات نیز می توان یافت. این نوشتار در صدد گزارشی اجمالی از آرای فقیهان گذشته و معاصر درباره ملکیّت آب و بهره برداری از آن و مستندات آن است.
مباحث این نوشتار بر اساس اقسام آب ها تنظیم یافته است که عبارت اند از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، مرداب ها، رودهای بزرگ، نهرهای کوچک، چشمه ها، آب های زیرزمینی، باران و سیل.
نویسنده: مسعود امامی
دستیار علمی: موسی الرضا مظفری
کارشناس مرکز: مرتضی گُله
تاریخ انتشار: تیرماه 1400


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 903
تاریخ
تاریخ انتشار : 1400/05/09 سال : 1400