فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. گزارش رفع ایرادات مخالف شرع از نظر شورای نگهبان به طرح...اطلاعات کامل گزارش

گزارش رفع ایرادات مخالف شرع از نظر شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

توضیحات


خلاصه :
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که نیمه دوم سال 99 در کمیسیون تخصصی (کمیسیون مشترک جمعیت) بر اساس اصل 85 تشکیل شده بود، شروع به بررسی شد. در اسفند ماه سال 99 به شورای شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان اشکالات مختلف و ابهامات متعدد بر روی طرح جوانی جمعیت مطرح نمود. این اشکالات و ابهامات، در کارگروه های مختلف، در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت که گزارش پیوستی، تجمیع نظرات مربوطه است.دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 907
تاریخ
تاریخ انتشار : 1400/05/13 سال : 1400