فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. اصلاح ساختار بودجهاطلاعات کامل گزارش

اصلاح ساختار بودجه

توضیحات


خلاصه :
گزارش علمی اصلاح ساختار بودجه از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شد، در این گزارش قواعدی برای اصلاح رویکردها، فرآیندها، روش ها و شاخص های بودجه ریزی در کشور ارائه شده است.
طرح پیش رو( گزارش ) بر پایه دانش و مدل بومی اسلامی ـ ایرانی، روش شناسی نظریه اقتصاد اسلامی، مبتنی بر نظریه دولت اقامه دین و با توجه به آسیب شناسی بودجه ریزی در کشور ارائه شده است .
گفتنی است: کارگروه اصلاح ساختار بودجه از حدود شش ماه قبل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و تاکنون جلسات متعددی را با حضور اساتید و محققان اقتصاد اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است.
در مقدمه این گزارش علمی آمده است: بودجه برنامه کوتاه مدت و اجرایی دولت است. سند بودجه مشتمل بر اولویت های اجرا در کوتاه مدت می باشد که همراه با تعیین منابع درآمدی در راستای وظایف دولت برای رسیدن به اهداف مشخص در مسیر جهت دهی جامعه به سمت پیشرفت هزینه می شود.
از این رو، بودجه برنامه ای است که بیشترین ارتباط را با سطح زندگی مردم دارد. سیاستگذار می تواند از طریق آن زمینه رشد و پیشرفت را فراهم سازد. این امر مستلزم آن است که ساختار بودجه و بودجه ریزی کشور به شکلی مناسب ساماندهی شود.
بررسی تجربه بودجه ریزی کشور حاکی از وجود مشکلات زیادی است. مشکلات موجود از یک سو شامل مشکلات مبنایی و رویکردی و از سوی دیگر مشکلات مرتبط با فرآیندها، نهادها، شیوه ها و شاخص های بودجه ریزی است.
همین مشکلات باعث شده که بودجه ریزی کشور در راستای اهداف برنامه های پیشرفت نباشد. با توجه به مشکلات موجود و اهمیت بودجه، اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی است که می تواند همراه با اصلاحات تکمیلی همچون اصلاح ساختار بانک و بازار سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند..
براین اساس، مقام معظم رهبری (مدظله) به ویژه از سال 1397 تاکنون بارها بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید کرده اند. با وجود این، هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. برخی از طرحهای ارائه شده از جمله طرح دولت، ناقص و دارای مشکلات مبنایی و رویکردی است. احکام پیشنهادی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه نیز نیازمند تکمیل و اصلاح است.
یکی از نکات محوری در اصلاح ساختار بودجه، ضرورت ابتنای آن بر مبانی اسلامی و بومی است. هر طرحی برای اصلاح ساختار بودجه، باید از سویی مبتنی بر دیدگاه پذیرفته شده در مورد ماهیت، اهداف و وظایف دولت باشد، و از سوی دیگر، برپایه آسیب شناسی ساختار بودجه ریزی باشد. این بررسی زمینه را برای پیشنهاد اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه ریزی فراهم می کند.
متن کامل این گزارش علمی در قالب pdf به پیوست می باشد.


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 908
تاریخ
تاریخ انتشار : 1400/05/30 سال : 1400